Voor tijdelijke opvang in een gastvrije omgeving

De kosten

De kosten voor de zorg en verpleging worden door de basisverzekering vergoed, hiervoor vragen wij voor u een indicatie aan. Voor verblijf, inclusief maaltijden, consumpties en servicekosten vragen wij een kleine eigen bijdrage.

De kosten voor een verblijf inclusief verpleging en verzorging (PGB-tarief) zijn € 195,-. 

Voor het verblijf van een partner die geen zorg nodig heeft brengen wij  € 95,- per dag in rekening. Dit zijn de kosten voor verblijf, inclusief de maaltijden, consumpties en servicekosten.

 U kunt een verblijf in het Buurtzorgpension ook reserveren, bijvoorbeeld voor vakantiezorg of omdat uw mantelzorg tijdelijk afwezig is. Ook hiervoor regelen wij uw indicatie. Deze zorg kan ook gefinancierd worden uit de basisverzekering. Voor het verblijf, inclusief maaltijden, consumpties en servicekosten vragen wij een kleine eigen bijdrage.