Voor tijdelijke opvang in een gastvrije omgeving

Verwijzers

Voor een verblijf in het Buurtzorgpension heeft u een indicatie of verwijzing van de specialist nodig. Een indicatie kunt u samen met een medewerker van het Buurtzorgpension aanvragen.

Wij werken nauw samen met Buurtzorg Nederland, een landelijk opererende thuiszorgorganisatie, die verpleging en verzorging thuis levert met kleine teams van maximaal 12 professionele wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden. De visie van Buurtzorg passen wij ook toe in het Buurtzorgpension. Opname, behandeling en ontslag zal altijd in samenspraak met huisarts / verwijzer plaatsvinden.